Personal Collections

Merle Kröger

Filmmaker, Producer, Writer
Berlin, DE

Merle Kröger (1967- ) is a German crime writer, a screenwriter, a filmmaker and a producer.

Citations by Merle Kröger